Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane
Postup pre zamestnancov
1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
- 2% z Vašej zaplatenej dane –to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
- 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali. Ak ste v minulom roku pre nás pracovali a nemáte ešte potvrdenie, prosím napíšte nám na info@atra.sk a potvrdenie Vám vystavíme.
4. Údaje napíšte do Vyhlásenia (ktoré si stiahnete vyššie) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
7. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.
Postup pre fyzické osoby – SZČO
1. Vypočítajte si:
- 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
- 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
2, V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

- IČO: 42393728 (vypisuje sa sprava resp. od konca riadka)
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno/názov: ATRA
- Ulica: Rudohorská
- Číslo: 19
- PSČ: 974 11
- Obec: Banská Bystrica

3, Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov.
4, Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca daného roku) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5, Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Postup pre právnické osoby
1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
P O Z O R:
Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .
Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).


3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

- IČO: 42393728 (vypisuje sa sprava resp. od konca riadka)
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno/názov: ATRA
- Ulica: Rudohorská
- Číslo: 19
- PSČ: 974 11
- Obec: Banská Bystrica
5. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
O NÁS
Atra je občianske združenie, ktoré pomáha recyklovať elektroodpad.
info@atra.sk
+421 901 922 282
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
ATRA o.z.
Rudohorská 19
97411 Banská Bystrica
IČO:42393728
DIČ:2120282043
Registračné číslo:VVS/1-900/90-44696
Fio banka, a.s. IBAN:SK7583300000002900958440
2022 ATRA O.Z. | VYROBENÉ Z LÁSKY K PRÍRODE

chevron-downplus-circle