SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU

- Prepojenie s existujúcim harmonogramom zberu elektroodpadov
- Prieniky informovanosti o zbere elektroodpadu
- Marketingové zapojenie všetkých mestských organizácií o recyklácií elektroodpadov
- Podpora tretieho sektora a organizácií ktoré spolupracujú so samosprávou a dostávajú príspevky
- Osveta o recyklácií prostredníctvom sociálnych sieti

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

- Prednášky a osveta s recykláciou elektroodpadov
- Participácia vo vede a výskume s vybranými univerzitami
- Zapojenie mladých aktívnych ľudí do spolupráce
- Využitie poznatkou zo študentských záverečných prác a ich predstavenie recyklačným spoločnostiam
- Motivovanie študentov (triedy, skupiny, katedry, školy) k zberu elektroodpadu

SPOLUPRÁCA S FIRMAMI KTORÉ SPRACOVÁVAJÚ ELEKTROODPAD

- Rozšírenie ich pôsobenia v rámci regiónov Slovenska
- Umožniť firmám lepšiu propagáciu – sprostredkovaním ich procesov spracovávania elektroodpadov
- Priblížiť dané firmy samosprávam, ktoré majú povinnosť zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov
- Spolupráca pri implementácií výziev pre podporu recyklácie odpadov
- Reklama a mediálna spolupráca v rámci kampani

O NÁS
Atra je občianske združenie, ktoré pomáha recyklovať elektroodpad.
info@atra.sk
+421 901 922 282
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
ATRA o.z.
Rudohorská 19
97411 Banská Bystrica
IČO:42393728
DIČ:2120282043
Registračné číslo:VVS/1-900/90-44696
Fio banka, a.s. IBAN:SK7583300000002900958440
2022 ATRA O.Z. | VYROBENÉ Z LÁSKY K PRÍRODE